منو وبلاگ

نتیجه تصویری برای چادر
°•°•چ مثل چادر ،

آن گاه که پر چادرت را

محکم میفشاری و از میدان مین گذر میکنی !

خط را شکسته ای

و از صدای تیر های کور نمیترسی !

•°•°چ مثل چمران !

آن گاه که پاوه را با دست های خالی

نگاه داشت

و تو امروز استقامت را از او آموختی که

یک شهر هم نمیتواند از راه حق منصرف ات کند !

°•°•چ مثل چفیه ..

آن گاه که بسیجی

گوشه ی چشم دختر کوچک‌ اش را با پر چفیه اش

پاک کرد و گفت :

دستور امام است !

نمی شود که زمین بماند !

و تو یاد گرفتی که حرف امام زمین ماندنی نیست !

حتی اگر همه بگویند نمی شود !

و °•°•چ مثل چشمانی که هر لحظه

تو را میبیند .. تو با آزادگی جهاد میکنی

نه یواشکی ...

آشکارا

در مقابل چشمان خدا !

°•°•چ مثل

تمام چراغ های روشن این شهر ..

| دوشنبه 9 فروردين 1395 | | 19:26 | | دختران آفتاب |
درباره وب


ماه نور خورشید را به خود میگیرد،چادر مشکی تو گرمای خورشید را.
و اینگونه است که چادری ها با ماه نسبت دارند.
آرشيو وبلاگ